1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

"Ratusz" w dzielnicach