1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Spacer historyczny

OPEC Gdynia, Janina Wasylka i dr Jarosław Kłodziński zapraszają 15 września na unikatowy historyczno – patriotyczny III Spacer po Kępie Oksywskiej.
Uczestnicy wydarzenia tradycyjnie stworzą 3 plutony po 3 drużyny. Ilość miejsc ograniczona.
Tematem przewodnim będą fortyfikacje Portu Wojennego Gdynia Oksywie.
Zgłoszenia przyjmowane sa mailowo: na klodzinski.jaroslaw@wp.pl do wyczerpania miejsc.
Regulamin do zaakceptowania na www.klodzinski.info.pl.
Organizatorzy zapowiadają, że może być bardzo ciekawie, mokro, brudno, mogą boleć nie tylko nogi, ale i szare komórki.
Spacer jest bezpłatny, jednak tradycyjnie wymagany jest datek na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Patronat honorowy nad spacerem objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.