1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Zaangażuj się

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby otwarte, kontaktowe i lubiące pracować z ludźmi, chcące nauczyć się czegoś nowego, zyskać przydatne doświadczenie, poznać inspirujących ludzi i równocześnie zrobić coś pożytecznego do projektu Wolontariusz Osoby Nieopełnosprawnej.
Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora www.cwm.org.pl .
Kontakt z koordynatorką projektu Katarzyną Markowską: mailowo: wolontariuszON@cwm.org.pl lub tel. 58 620 24 80.