1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

„Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie”

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniach 16- 21 września 2018 r. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Są częścią kampanii społecznej pt: „Odmień swoją głowę”.
W trakcie Dni Solidarności w dniach 17-18 września w Gdańsku i Gdyni odbędą się m.in.: konferencja i warsztaty: pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”.
Rejestracji na warsztaty i konferencję można dokonać do 3 września 2018 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q3-TW69MfzeE1y70dYTbyvbZ20UcjBroNNCI3_bw4lE_ig/viewform.
Przed wypełnieniem formularza należy dokładne zapoznać się z opisem przebiegu konferencji i warsztatów. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji i spektaklu Teatru Forum jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 10 zł. Informacje o zakwalifikowaniu się będę przesyłane pocztą elektroniczną do 5 września. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się należy dokonać opłaty w terminie 5-10 września 2018 r. na wskazany w e-mailu numer konta. W przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty należy skontaktować się wysyłając e-mail na adres info@otwartebramy.org.
Więcej wydarzeń i szczegółowy program na stronie:www.otwartebramy.orgi fanpejdżu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego https://www.facebook.com/otwartebramy.org/.