1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Grupy wsparcia

Anonimowi Depresanci zapraszają w piątki o godz.18.00 na spotkania w domu katechetycznym (ul. Św. Mikołaja 1) osoby cierpiące z powodu depresji, mające niskie poczucie wartości, postrzegające swoje życie jako problem nie do rozwiązania.
***
Anonimowi Narkomani zapraszają na mityngi w Gdyni w poniedziałki o 17.00 (ul. Chrzanowskiego 3/5 Przychodnia Terapii Uzależnień) i piątki o 19.00 (ul. Portowa 2 salka przy kościele oo. Redemptorystów).
Więcej: www.anonimowinarkomani.org.
***
Grupy Rodzinne Al-Anon (rodzin mających problem z piciem bliskiej osoby) zapraszają:
– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę miesiąca miting otwarty,
– „Początek” (ul. Tragutta 9, Klub Abstynenta) w piątki godz. 17.30; w ostatni piątek miting otwarty,
– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) w czwartki o godz. 18.00.
Telefon zaufania: 517 836 076.
***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AJ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9) (w 1. czwartek miesiąca mityng otwarty) można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).
***
Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (ul. Chrzanowskiego 14/2) zaprasza wszystkie osoby, które chcą zrozumieć czym jest choroba psychiczna i jak pomóc najbliższym. Rozmawy o tym jak rozpoznać chorobę psychiczną, gdzie szukać pomocy dla osoby chorującej, jak wspierać osobę chorującą psychicznie, jak słuchać siebie nawzajem, jak rozwiązywać konflikty, jak sobie poradzić z chorobą bliskiej osoby.
Terminy spotkań w 2018 r.: raz w miesiącu - czwartki: 27.09; 11.10; 8.11; 13.12; o godz. 17.00.
Kontakt pod nr. tel. 780 061 289.
Dojazd autobusem 137 (kierunek: Dworzec Morski – Muzeum Emigracji).
***
MOPS Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9) oferuje profesjonalną bezpłatną pomoc wszystkim osobom z kręgu uzależnienia od alkoholu.
- uzależnionym od alkoholu,
- rodzinom osób uzależnionych,
- osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny,
- osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie.
Klub jest czynny codziennie:
poniedziałki - piątki w godz. 14.00-20.00,
sobota w godz. 12.00-19.00,
niedziela w godz. 9.00-18.00.
Tel. 58 711 80 63.