1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Kurs na pracę z unijnym wsparciem

Urząd Miasta Gdyni i Fundacja Gospodarcza w Gdyni realizują projekt pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, którego głównym celem jest aktywizacja osób pozostających bez pracy.
Oferta skierowana jest do osób, które pozostają bez pracy i ukończyły 30 lat oraz mieszkają na terenie Gdyni, Sopotu, powiatu puckiego oraz wejherowskiego.
Aktualnie prowadzony jest nabór na: - kurs obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera i egzaminem ECDL PROFILE,
- profesjonalny opiekun klienta (kurs telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i egzaminem ECDL /PTE/BASE”,
- pracownik biurowy (kurs administracji z językiem angielskim i z egzaminem CDL/PTI/BASE ).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, pokój 04, tel. 58 668 20 32, e-mail: projektzit@gdynia.pl
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.