1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Likwidacja dokumentacji medycznej

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. informują o planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej niearchiwalnej pacjentów dawnego Szpitala Miejskiego im. Brudzińskiego w Gdyni wytworzoną do 31 grudnia 1997 r.
Uwaga! Zniszczeniu nie podlega w/w dokumentacja medyczna pacjentów, u których przetoczono krew oraz osób zmarłych podczas hospitalizacji.
Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji proszone są o kontakt do 10 października br. pod numerem telefonu: 58 726 06 67.