1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Spacer historyczny

OPEC Gdynia, Janina Wasylka i dr Jarosław Kłodziński zapraszają 15 września na unikatowy historyczno – patriotyczny III Spacer Rodzinny „Tropem Obrońców Gdyni 1939”.
Regulamin spaceru na klodzinski.info.pl lub wasylka.pl Ilość miejsc ograniczona. Może być brudno i mokro.
Organizatorzy nie pobierają opłaty za udział, jednak wymagamy wpłaty na Gdyńskie Hospicjum na Oksywiu.
Zgłoszenia do 3 września 2018 roku kierujemy na adres klodzinski.jaroslaw@wp.pl
Patronat honorowy objął Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.