1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Wnioski o nagrody dla pracowników ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni wyróżniającym się pracownikom gdyńskiej ochrony zdrowia z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia - Św. Łukasza.
Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Regulamin oraz wzór wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce: „Dla mieszkańców – Zdrowie – Aktualności”.
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:
1. organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1
pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
2. Rady Dzielnicy,
3. Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2018 dla pracowników gdyńskiej ochrony zdrowia należy składać w Gdyńskim Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, II piętro) do 21.09.2018 r.