1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Wznowienie dyżurów Obywatelskiego Biura Interwencji

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji z siedzibą w Sopocie.
Przyjmowane są skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach. Tel. 793 663 703.
Pierwsze spotkanie po wakacjach już w poniedziałek 3 września o godz.13.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).