1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Centrum Aktywności Seniora zaprasza na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i zajęcia pozauniwersyteckie.
Zapisy na rok akademicki 2018/2019 odbędą się w dniach 18-25 września w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31.
Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60 rok życia.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, przy zapisach na GUTW dwa zdjęcia do indeksu i legitymacji (podpisane: imię, nazwisko, PESEL)
Opłata obowiązkowa: GUTW - 30 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać trzy przedmioty wykładowe).
Zajęcia pozauniwersyteckie – 30 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać trzy zajęcia hobbystyczne, w tym tylko jedno ruchowe).
Dodatkowo płatne na GUTW: każdy lektorat języka obcego - 40 zł/semestr, kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania 40 zł/semestr.
W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem zapisami internetowymi na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku od 17.09.2018 r. od godz. 9.00 będzie prowadzona ponowna rekrutacja poprzez system Rektorat Online.
Prowadzone są również szkolenia dotyczące zapisów internetowych, które odbędą się w dniach: 4 i 5 września o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Seniora w sali Morskiej na I piętrze. Szkolenie poprowadzi Mateusz Pelczar.
Więcej szczegółów na stronie CAS oraz na wyżej wymienionych terminach szkoleń.