1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Zdobądź zawód

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207) oferuje bezpłatną naukę na kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur, prowadzenie sprzedaży, prowadzenie działalności handlowej, wykonywanie wyrobów tapicerowanych, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, montaż systemów suchej zabudowy, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Więcej na www.ckziu2-gdynia.edupage.org lub tel. 58 669 97 32 lub 58 622 26 24.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31) rozpoczął zapisy na rok szkolny 2018/2019 w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.
Kształcenie również w formie kursów. Informacje tel. 58 620 81 17, e-mail: sekretariat@msz.vti.pl.
Więcej na www.wzspgdynia.wp.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207) zaprasza absolwentów liceum i technikum do podjęcia nauki w Szkole Policealnej nr 5 dla Dorosłych w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych. Nauka trwa 1 rok.
Więcej informacji na stronie www.ckziu2-gdynia.edupage.org lub tel. 58 669 97 32 lub 58 622 26 24.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: sekretariat@ckziunr3.pl zaprasza dorosłych (min. lat 16) do:
– kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasach VII i VIII,
– nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w cyklu 3-letnim. Od roku 2019 licea ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej będą kształciły w cyklu 4-letnim. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie/wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie,
– po ukończeniu szkoły średniej można zdobyć zawód w Szkole Policealnej nr 10 dla Dorosłych w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik informatyk, technik tyfloinformatyk.
Placówka zapewnia aktywizację społeczno-zawodową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2020.