1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Do sprzedawców alkoholu

30 września 2018 r. upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto PKO Bank Polski S.A. nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. W przypadku dokonywania przelewu należy podać: tytuł („III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol”), nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.