Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej z 12 września

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z 12 września 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni.
1. Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta Gdyni przy
alei Marszałka Piłsudskiego 52/54 pokój 101.
2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miasta Gdyni odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej 17 września 2018 r. do godz. 24.00.
3. Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni mogą być dokonane najpóźniej 26 września 2018 r. do godz. 24.00.
4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:
14.09 – 14.00-18.00; 15.09 – 10.00-14.00; 17.09 – 16.00-24.00.
Zgłoszenia o których mowa w pkt 3 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:
21.09 – 17.00-19.00; 24.09 – 17.00-19.00; 26.09 – 18.00-24.00.
5. Zgłoszenia powinny być doręczone w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.
7. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawiera:
– informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
– informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
Natalia Garncarek
***
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku z 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni.
Stosownie do postanowień art. 178 § 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z póżn. zm.) Przewodniczącą Komisji została Natalia Garncarek. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. Komisja wybrała ze swego składu zastępcę przewodniczącego Komisji Przemysława Marka Daleckiego. Członkami Komisji są: Remigiusz Henryk Abramowicz, Ryszard Wincenty Dziedzinkiewicz, Iwona Karasiewicz, Mateusz Mariusz Łęgowski, Mikołaj Bazyli Ochman, Bartłomiej Plichta, Tomasz Mateusz Plichta, Michał Paweł Trowski.
Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Gdyni przy alei Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 101, tel. 58 66 88 061 lub 58 66 88 062, faks 58 66 88 063. Od 14.09.2018 r. do dnia wyborów Miejska Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżur w następujących terminach:
piątek 14.09.2018 r. w godz. 14.00-18.00,
sobota 15.09.2018 r. w godz. 10.00-14.00,
poniedziałek 17.09.2018 r. w godz.16.00-24.00,
piątek 21.09.2018 r. w godz. 17.00-19.00,
poniedziałek 24.09.2018 r. w godz. 17.00-19.00,
środa 26.09.2018 r. w godz. 18.00-24.00.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
Natalia Garncarek