1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

„Odmień swoją głowę”

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza 16-21 września na obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.
Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.
W ramach obchodów realizowana jest kampania społeczna pt. „Odmień swoją głowę – schizofrenia – nie oceniaj dowiedz się więcej !”, która ma na celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych i zachęca do pozbycia się stereotypów oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my.
Szczegółowy program na stronie www.otwartebramy.org i stronie https://www.facebook.com/otwartebramy.org.
Wydarzenia patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.