1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

XV Ogólnopolski Konkurs Katyński rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie XV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej za nami.
Komisja Konkursowa oceniła 20 prac konkursowych i przyznała nagrody:
– I nagrodę Zuzannie Gemzy i Magdalenie Borowiec, ucz. II kl. LO w Brzesku, za film pt. „Na stos! Rzuciliśmy swój życia los”, w którym autorki prezentują dobry warsztat połączony z ciekawym scenariuszem, pozwalającym na popularyzację losów żołnierza-poety, autora i współautora pieśni legionowych Andrzeja Hałacińskiego.
– II nagrodę Martynie Szoi, ucz. II kl. III LO w Gdyni i Łucji Szoi ucz. kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, za album pt. „Była wiosna…”, który charakteryzuje się walorami artystycznymi, z ręcznie wykonanymi elementami, obrazującymi życie i tragiczną śmierć Wojciecha Malinowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej.
– III nagrodę Kamili Peżan i Justynie Dworaczyk, ucz. kl. II XXV LO w Łodzi, za album pt. Pamiętnik, w którym autorki z kronikarską dokładnością prezentują losy Piotra Jankowskiego, spięte metafizyczną klamrą katyńskiej brzozy.
oraz:
Kindze Wesołowskiej i Paulinie Wiercimok, ucz. kl. I Zespołu Sz. Ekonomicznych w Opolu, za Album pamięci – mjr Marian Taczak. Praca charakteryzuje się oryginalną formą (kuferek pamięci), w którym zgromadzono nieliczne pamiątki o Marianie Taczaku.
Ponadto komisja przyznała Weronice Chęcińskiej i Zuzannie Trepce, ucz. kl. I XXV LO w Łodzi, wyróżnienie za bogatą w treść i czytelną w przekazie prezentację multimedialną pt. Józef Kornat.
Nagrodzone i wyróżnione prace umieszczone zostaną na stronie www.2wojna.gdynia.pl, zaś wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 17 września o godz. 10.00 w Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B).
Gratulacje.