1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Zmiany w organizacji ruchu – Tydzień Mobilności, The Color Run i 43. FPFF

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zmianach w organizacji ruchu.
W związku z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
– od godz. 00.00 16 września do godz. 24.00 22 września na odcinku ul. Starowiejskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 3 Maja a Mściwoja wprowadzone zostaną obustronne zakazy zatrzymywania się.
– 22 września w związku z obchodami „Europejskiego Dnia bez Samochodu” od godz. 6.00 do godz. 21.00 wyłączona zostanie z ruchu al. Jana Pawła II za wjazdem do Mariny.
– od godz. 00.00 16 września przez okres około trzech miesięcy na ul. 3 Maja za skrzyżowaniem z ul. Starowiejską uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek komunikacji zbiorowej.
***
15 września na czas imprezy „The Color Run” zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie al. Jana Pawła II w godz. 7.00-15.00.
Wyłączenie z ruchu spowodowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom biorącym udział w imprezie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.
***
W związku z organizowanym przez Gdynię oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni 43. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:
– od 15 września do 23 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Danuty Baduszkowej. Dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy odcinek ul. Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego między parkingiem a Teatrem Muzycznym;
– 17 września w godz. 21.00-21.30 z okazji gali rozpoczęcia festiwalu nastąpi wstrzymanie ruchu na ul. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy Świętojańską a Zawiszy Czarnego);
– 22 września w godz. 13.00-20.00 z uwagi na uroczystą galę rozdania nagród Festiwalu zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Zawiszy Czarnego (z zachowaniem obsługi komunikacyjnej ul. Józefa Wybickiego i pl. Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, Borchardta. Chwilowe wstrzymanie ruchu na ul. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy Świętojańską a Zawiszy Czarnego) nastąpi też ok. godz. 21.30-22.00.
Wszyscy kierowcy proszeni są o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się do poleceń wydawanych przez strażników Straży Miejskiej.