1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Koncepcje polan na Oksywiu, Babich Dołach i Witominie-Radiostacji podobają się mieszkańcom

Znamy już koncepcje zagospodarowania polan rekreacyjnych na Oksywiu, Babich Dołach i Witomine-Radiostajci

Znamy już koncepcje zagospodarowania polan rekreacyjnych na Oksywiu, Babich Dołach i Witomine-Radiostajci

Zakończył się ważny etap przygotowywania projektów trzech polan na rewitalizowanych obszarach Oksywia, Babich Dołów i Witomina-Radiostacji. Gotowe są już koncepcje opracowane przez architektów, które powstały w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Zaprezentowane rozwiązania zagospodarowania polan przy Osadzie Rybackiej, przy ul. Rybaków oraz na terenie dawnych kortów pomiędzy ul. Uczniowską i Nauczycielską, zyskały akceptację lokalnych społeczności. Niebawem trafią na deski kreślarskie, projektanci będą pracowali nad projektem budowlanym i wykonawczym każdej polany.
 
- Za nami cykl spotkań organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych odrębnie dla każdej dzielnicy – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, ds. innowacji. Zaproszeni na spotkania mieszkańcy Oksywia, Babich Dołów i Witomina-Radiostacji wypowiadali swoje potrzeby, zgłaszali uwagi do przyszłego kształtu i funkcjonalności miejsc, które w trzech dzielnicach mają w przyszłości służyć do rekreacji, wypoczynku i sąsiedzkiej integracji na otwartej przestrzeni. – Te trzy miejsca wskazaliśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji do zagospodarowania dla mieszkańców i z mieszkańcami, dlatego przygotowania do inwestycji opierały się na serii spotkań, na każdym etapie postępu prac projektowych – dodaje Michał Guć. Równolegle do organizowanych spotkań, uwagi można było także zgłaszać drogą internetową, co pozwoliło na zebranie obszernej bazy informacji przydatnych projektantom. Na Witominie-Radiostacji działała również międzynarodowa grupa studentów architektury PG. Młodzi architekci w praktyce testowali własne propozycje zmian, między innymi terenu tamtejszej polany.

Każda polana ma inny charakter, inne były też pomysły mieszkańców związane z ich zagospodarowaniem. Przy Osadzie Rybackiej na Oksywiu polana przyciąga gości niecodziennym widokiem na Zatokę Gdańską. - To nie uszło uwadze mieszkańców, którzy podnosili wielokrotnie, aby po pierwsze zachować naturalny charakter tego miejsca, zadbać o punkt widokowy, przygotować na polanie strefę piknikową z możliwością palenia ogniska, miejsce dla zabaw z dziećmi oraz wyposażyć ją w urządzenia do aktywności fizycznej – mówi Agnieszka Jurecka– Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego proces rewitalizacji. - Równie ważny dla mieszkańców był problem uregulowania wjazdu samochodów na polanę, oświetlenia i dbałości o porządek. Projektanci w przygotowanej koncepcji sprostali oczekiwaniom lokalnej społeczności, ich pracą została oceniona pozytywnie, tym bardziej że nie zapomniano o wyznaczeniu miejsc postojowych dla samochodów. Miejsca postojowe dla gości zostały już przygotowywane przy ulicy Dickmana, to pozwoli na ograniczenie wjazdu wyłącznie dla służb porządkowych oraz wykonanie miejsc postojowych przy samej polanie jedynie dla osób niepełnosprawnych.

Polana na Babich Dołach ma bardzo specyficzne położenie. Znajduje się niemalże w centralnym punkcie dzielnicy, łączy część osiedlową oraz obszar znajdujący się wzdłuż ulicy Rybaków. - Mieszkańcy podczas spotkań postulowali, aby przyszła polana nie zmieniła swojego naturalnego charakteru – podsumowuje Agnieszka Jurecka-Fryzowska. Bardzo ważnym postulatem okazało się stworzenie strefy piknikowo-ogniskowej. Ponadto polana powinna służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ciekawym pomysłem jest zagospodarowanie części polany w taki sposób, by umożliwić prowadzenie lekcji szkolnych na łonie natury lub organizację koncertów. Z pozytywną oceną mieszkańców spotkała się także informacja, że teren bezpośrednio sąsiadujący z obecną polaną, który dzierżawią osoby prywatne, zostanie uporządkowany, aby w przyszłości stanowił rezerwę pod dalsze funkcje rekreacyjne. Potencjał polany na Babich Dołach jest więc większy, niewykluczone, że starania Rady Dzielnicy i mieszkańców uczestniczących w Budżecie Obywatelskim pozwolą na rozwinięcie pomysłów zagospodarowywania tego miejsca w kolejnych latach.

Polana pomiędzy ulicą Nauczycielską i Uczniowską na Witominie-Radiostacji, na terenie dawnych kortów tenisowych po przebudowie w myśl koncepcji architektonicznej powstałej po uwagach mieszkańców, z powodzeniem będzie pełniła funkcję dzielnicowego parku. - Tak bowiem widzą ją uczestnicy spotkań i wypowiadający się w ankietach internetowych mieszkańcy Witomina – mówi Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych. Parkowy charakter tego miejsca podkreślą strefy do wypoczynku, do aktywności sportowej, do zabaw z dziećmi. Planowany jest też wybieg dla czworonogów. Betonowa ściana, która już raz posłużyła do projekcji kina letniego pozostanie na swoim miejscu. - Czy będzie tłem dla muralu, czy właśnie ekranem plenerowym, pokaże przyszłość, będzie to zależeć od kreatywności mieszkańców – dodaje Barbara Marchwicka.

- Projektowane polany mają jeden wspólny mianownik. Wszystkim mieszkańcom uczestniczącym w etapie projektowania przyszłości tych miejsc bardzo zależy na łatwym dostępie i likwidacji barier architektonicznych - mówi Michał Guć. Ważne jest utrzymanie porządku i poczucie bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tych miejsc. Te rozwiązania będą brane pod uwagę na etapie projektowania, tak, aby polany służyły wszystkim w jak najlepszy sposób – wyjaśnia wiceprezydent Gdyni.

Pozytywnie ocenione przez lokalne społeczności koncepcje zagospodarowania trzech polan będą podstawą dla projektantów, którzy wkrótce rozpoczną przygotowania projektów budowlano-wykonawczych. Pytania o przyszłość trzech rewitalizowanych polan można kierować do Laboratorium Innowacji Społecznych na adres e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
ikona