1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Winda ułatwi życie osobom z niepełnosprawnościami

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni stanie się bardziej dogodnym miejscem dla niepełnosprawnych / gdynia.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni stanie się bardziej dogodnym miejscem dla niepełnosprawnych / gdynia.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni stanie się bardziej dogodnym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Z końcem października na zewnętrznej ścianie budynku zamontowana zostanie winda, która ułatwi poruszanie się po placówce.

Prace trwają od początku września.

- W naszej placówce oprócz dzieci słyszących uczą się dzieci niesłyszące i słabosłyszące, w tym z niepełnosprawnością ruchową – mówi dyrektor ZSO nr 6 w Gdyni Jolanta Kasperek – Sut. - Winda jest niezbędna, ponieważ od kilku lat do szkoły coraz częściej trafiają dzieci z problemami w poruszaniu się. Dotychczas dzieci te były wnoszone albo wprowadzane po schodach z pomocą rodziców lub pracowników szkoły. Po uruchomieniu windy każdy uczeń będzie mógł poruszać się po szkole bez ograniczeń.

Zdaniem Jolany Kasperek – Sut dzięki windzie szkoła stanie się bardziej dostępna również dla niepełnosprawnych rodziców uczniów.

Koszt windy to ok. 590 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta.

- Stopniowo dostosowujemy budynki szkolne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości. - Naszym celem jest, aby wszystkie były przygotowane na przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością. Oprócz ZSO nr 6 w tym roku rozbudowa dotyczyć będzie także m.in. ZSHG i ZSAiE.

Koniec prac związanych z montażem windy przewidziany jest na koniec października.

  • ikonaOpublikowano: 20.09.2018 11:56
  • ikona

    Autor: Izabela Małkowska (i.malkowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.09.2018 11:56
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
ikona