1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Wspomnienie Franciszki Cegielskiej

22 października 2018 r. mija 18 lat od śmierci Franciszki Cegielskiej, Posłanki na Sejm III kadencji i Minister Zdrowia, a w latach 1990 - 1998 Prezydent Gdyni.
Pod jej rządami - bo była niewątpliwym i charyzmatycznym liderem podobnych sobie entuzjastów demokratycznych przemian - Gdynia rozkwitła inicjatywami stając się synonimem sukcesu i przedsiębiorczości.
Często podkreślała, że Gdynia ma swego genius loci, który daje tutejszym mieszkańcom siłę i wolę pokonywania trudności i tworzenia. Uważała, że przedwojenni budowniczowie tego miasta byli marzycielami, wizjonerami, ludźmi konkretu. Kontynuację ich dzieła uważała za swój obowiązek i zaszczyt.
W uznaniu wybitnych zasług Rada Miasta Gdyni, w lutym 2000 r. przyznała Jej Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jej imieniem nazwany został węzeł komunikacyjny, o kluczowym znaczeniu dla Gdyni. Z inicjatywy uczniów, nauczycieli i rodziców Franciszka Cegielska jest patronem Zespołu Szkół nr 14 w dzielnicy Dąbrowa.
Franciszka Cegielska pozostanie na zawsze w panteonie najbardziej dla Miasta zasłużonych, obok Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy ostatniego przed wybuchem II wojny światowej komisarza Rządu RP w Gdyni - Franciszka Sokoła. Dla przyjaciół pozostanie na zawsze we wspomnieniach - Mądrą i Kochaną Franciszką.

ikona