1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Gdynia na podium

Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji - ze statuetką

Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji - ze statuetką

27.09.2018 r.

Sukces Gdyni w tegorocznym Rankingu Miast organizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich! Miasto zajęło trzecie miejsce na podium.

Poznań, Łódź, a następnie Gdynia ex aequo z Wrocławiem. Tak wygląda czołówka miast w tegorocznym rankingu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

- Priorytety stawiane Wydziałowi Architektoniczno-Budowlanemu to wysoka jakość wykonywanych zadań, sprawna i efektywna obsługa, terminowość, właściwa organizacja czasu pracy, solidność. To wszystko razem znajduje odzwierciedlenie w przyznawanych Gdyni nagrodach i wyróżnieniach - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

- Ogromnie się cieszę z tej nagrody - dodaje Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki, która we Wrocławiu odebrała nagrodę. - Tego wyróżnienia nie można dostać za puste deklaracje ani skuteczną promocję. Decydują wyłącznie fakty, daty i liczby. Tak naprawdę to nagroda za dobrą, sprawną i skuteczną administrację, czyli esencję działalności samorządu, dla nas priorytetową. Nagroda ta, razem z przyznanym nam tytułem „Przyjaznego Urzędu” potwierdza, że gdyński samorząd dobrze rozumie swoją służebną wobec społeczeństwa rolę i realizuje usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców na najwyższym poziomie.

Zwycięzcy tegorocznego Rankingu Miast

W konkursie wzięło udział 18 miast. Pod uwagę wzięto miasta wojewódzkie z uwzględnieniem Bydgoszczy i Torunia oraz Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry jako równoprawnych stolic województwa oraz – dodatkowo – Gdynię. Na wynik wpływał czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę oraz ogólny udział decyzji wydawanych w poszczególnych wydziałach.

Podobnie jak w kilku ostatnich edycjach wpływ na pozycję w klasyfikacji miał także stopień pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego.

Najwyżej oceniano miasta wydające decyzje w ustawowym terminie, tj. odpowiednio do dwóch miesięcy dla decyzji o warunkach zabudowy oraz do 65 dni dla decyzji o pozwoleniu na budowę.

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Kongres Mieszkaniowy to największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta debata podmiotów kształtujących rynek mieszkaniowy w Polsce. Wydarzenie integruje środowiska związane z sektorem nieruchomości mieszkaniowych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz pozostałych uczestników procesów inwestycyjnych.

Ogłoszenie wyników Rankingu Miast odbyło się podczas IV Kongresu Mieszkaniowego 18 września 2018 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie: www.kongresmieszkaniowy.pl