Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Główna nagroda w rękach gdynian

Gala Smart Metropolia 2018 zwycięska dla Gdyni

Gala Smart Metropolia 2018 zwycięska dla Gdyni

27.09.2018 r.

Gala Smart Metropolia 2018 zwycięska dla Gdyni. To tu trafiła nagroda główna za realizację najlepszego niskoemisyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego.

„Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2018". Tak brzmi pełna nazwa strategii, w ramach której uhonorowano Gdynię.

Nagrody zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W uzasadnieniu można było usłyszeć m.in. o planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdynia na lata 2015-2020. - „W sposób komplementarny i kompleksowy odnosi się ona do problematyki ochrony jakości powietrza oraz ograniczenia zużycia energii. Zrealizowane działania edukacyjne zostały zaadresowane do szerokiego grona odbiorców, a imponujący zasięg oraz jakość prowadzonych działań edukacyjnych uzyskano dzięki współpracy z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami. Istotnym aspektem prowadzonej edukacji na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej był nacisk na przekazanie wiedzy praktycznej oraz bezpośrednie zaangażowanie uczestników w działania energooszczędne”.

Nagrodę odebrał Sebastian Jędrzejewski, radny miasta Gdyni.

- Gdynia jest miastem o bardzo dobrej jakości powietrza – powiedział radny. - Prowadzimy liczne działania mające na celu uświadamiać i edukować mieszkańców z tego zakresu. Programów było bardzo dużo, począwszy od konkursów szkolnych, poprzez festyny, pikniki, aż po warsztaty. To bardzo istotne aby uczyć ekologii już od najmłodszych lat. Nagroda za edukację w zakresie niskiej emisji jest dla nas bardzo ważna, pokazuje, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Motywuje nas do kolejnych działań, których celem nadrzędnym będzie poprawa jakości powietrza.

Nagrodę odebrał Sebastian Jędrzejewski, radny miasta Gdyni

Sebastian Jędrzejewski podziękował wszystkim zaangażowanym w projekty, samodzielnemu referatowi ds. energetyki, szkołom, organizacjom pozarządowym, firmom, a przede wszystkim uczestnikom tych wszystkich działań.

- To była duża przyjemność odbierać tę nagrodę, tym bardziej, że mieszkam w dzielnicy w której aktualne prowadzimy pilotażowy program „Piecodoradcy”, łączący edukację, warsztaty oraz realizację "twardych" działań w celu poprawy jakości powietrza – dodał.

Drugiego dnia Smart Metropolii Katarzyna Gruszecka-Spychała– wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, wzięła udział w panelu „Odpowiedzialny biznes w rozwoju metropolii. Bilans zysków i start”.

- W ostatnich czasach zarządzanie w administracji bardzo szybko się zmienia – powiedziała wiceprezydent. - Można zaryzykować tezę, że w dużym stopniu upodabnia się do biznesu. Zarazem administracja i biznes coraz bardziej skazane są na ścisłą kooperację, bo jej brak wstrzymuje rozwój po obu stronach. Jednak ta współpraca nie jest prosta, szczególnie wobec trudności legislacyjnych i zawrotnej prędkości przemian społeczno - gospodarczych. Dla mnie, oprócz oczywistego i bezpośredniego wpływu niektórych działań z zakresu CSR na rozwój lokalny ważne jest, że czerpiąc z odmiennych doświadczeń, możemy się od siebie wzajemnie uczyć i unikać błędów czy potknięć.

Katarzyna Gruszecka-Spychała– wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, wzięła udział w panelu „Odpowiedzialny biznes w rozwoju metropolii. Bilans zysków i start”.

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ida smart city to optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.
Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Katarzyna Gruszecka - Spychała wzięła także udział w debacie radiowej

Tegoroczny kongres Smart Metropolia wskazywał na aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Stanowiły one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), dobro wspólne (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział prawie 500 prelegentów i ponad 5600 uczestników.

Smart Metropolia 2018 odbyła się 20 – 21 września w Amberexpo w Gdańsku.
  • Smart Metropolia 2018
  • Smart Metropolia 2018
  • Smart Metropolia 2018
  • Smart Metropolia 2018
  • Smart Metropolia 2018
  • Smart Metropolia 2018