1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Živa 2018 dla Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji w Gdyni otrzymało główną nagrodę w konkursie Živa 2018 i zostało uznane za najlepsze muzeum krajów słowiańskich. Nagroda została przyznana 14 września 2018 roku podczas uroczystej gali w Pradze w Narodowym Muzeum Techniki. Wśród nominowanych do nagrody za 2018 r. znalazło się 25 muzeów z 12 krajów.
Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody „Muzeum Emigracji stara się przedstawiać 200-letnią historię emigracji narodu polskiego poprzez różnorodne wystawy, projekty naukowe, mnogość aktywności i użycie współczesnych narzędzi komunikacyjnych. Muzeum postrzega swoją społeczną i edukacyjną rolę we wzmacnianiu wspólnej kulturowej tożsamości i poczuciu przynależności do narodu”.
- Jesteśmy dumni, że jury uhonorowało główną nagrodą Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest to wynik pracy i zaangażowania całego zespołu - mówi Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.
Nagroda powstała z inicjatywy krajów zrzeszonych w Forum Kultur Słowiańskich w przekonaniu, że wiedza oraz wymiana wspólnych doświadczeń ma znaczenie w kształtowaniu społecznej roli muzeów. Forum Kultur Słowiańskich jest międzynarodową organizacją non-profit założoną w 2004 roku łączącą ponad 300 milionów Słowian w trzynastu krajach słowiańskich. Misją Forum jest pobudzanie kreatywności kultur słowiańskich, realizacja wspólnych projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych oraz ich promocja w Europie i na świecie.