Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

30 lat Dziennego Domu Pomocy Społecznej

To jedna z najstarszych placówek w Gdyni. Seniorzy nazywają ją swoim domem. Czują się w niej bezpiecznie, mają w niej fachową opiekę, rehabilitację, treningi pamięci i terapię zajęciową. Placówka przy ul. Gen. Maczka 1, która na stałe wpisała się już w pejzaż dzielnicy, świętuje swoje 30-lecie. Z tej okazji 11 października odbyła się oficjalna uroczystość, w której udział wzięli m.in.: przedstawiciele gdyńskiego samorządu, władz wojewódzkich, podopieczni, kierownictwo i pracownicy ośrodka.

To jedna z najdłużej działających placówek w Gdyni i dowód na troskę gdyńskiego samorządu o najstarszych mieszkańców naszego miasta – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Z biegiem lat zmieniał się profil ośrodka, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb zdrowotnych seniorów. Obecnie osoby starsze mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rehabilitacyjnych, czyli fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu leczniczego. Prowadzone są również treningi pamięci, terapia zajęciowa, muzykoterapia, zwłaszcza projekt „Music and memory”, psychoedukacja czy relaksacja. Placówka stanowi niezwykle istotny element w gdyńskim systemie wsparcia seniorów i rocznie korzysta z jej oferty ok. 80 osób.
Wśród seniorów w ośrodku znajdują się m.in. osoby cierpiące na różnego rodzaju zespoły otępienne ze szczególnym wskazaniem na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, po przebytych udarach i ze schorzeniami narządu ruchu. Nad podopiecznymi ośrodka czuwa profesjonalny 20-osobowy personel złożony m.in.: z pielęgniarek, opiekunów, pokojowych, rehabilitantek, terapeuty i muzykoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego oraz pracowników kuchni i personelu pomocniczego. W razie konieczności istnieje możliwość konsultacji lekarskiej dla podopiecznych i ich rodzin. Stałą opiekę duszpasterską roztacza nad ośrodkiem od lat zakon Franciszkanów z parafii św. Antoniego. Jak podkreślają sami seniorzy wszyscy dbają o przyjazną i prawdziwie domową atmosferę.
Jeśli zdrowie podopiecznych na to pozwala organizowane są wspólne wycieczki do kina, teatrów, muzeów i odwiedziny w innych zaprzyjaźnionych placówkach. Od lat w ośrodku odbywa się m.in. konkurs poetycki dla seniorów, dzień otwarty pod nazwą „Familiada rodzinna” oraz organizowany jest jeden z punktów zbiórki podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ośrodku nie brakuje również aspektu międzypokoleniowego w ramach współpracy z Przedszkolem nr 19, LO nr 6, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Gdyni oraz gdyńską Szkołą Muzyczną I i II stopnia.
Na terenie ośrodka funkcjonuje także klub seniora – „Łączymy pokolenia”. Działa m.in. grupa wsparcia „Sami sobie”, dla rodzin i opiekunów osób chorujących na zespoły otępienne oraz odbywają się ogólnodostępne zajęcia gimnastyki dla seniorów z terenu całego miasta.