Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Franciszka Cegielska

Osiemnaście lat temu, 22 października, odeszła Franciszka Cegielska. Była pierwszą wybraną w demokratycznych wyborach prezydent Gdyni, co dało początek jej karierze politycznej. Szybko stała się symbolem nowoczesnej i demokratycznej Gdyni. Miała w sobie ogromny entuzjazm i poczucie wolności, by tworzyć i budować gdyński samorząd i gdyńską społeczność.
Często podkreślała, że Gdynia ma swego genius loci, który daje tutejszym mieszkańcom siłę i wolę pokonywania trudności i tworzenia. Uważała, że przedwojenni budowniczowie tego miasta byli marzycielami, wizjonerami, zarazem zaś ludźmi konkretu. Kontynuację ich dzieła uważała za swój obowiązek i zaszczyt, a także za wyzwanie dla współczesnego pokolenia.
Mówiła: „Nasze gdyńskie plany na przyszłość można ująć w trzech słowach: samorządność, dobrobyt, zdrowie”. Niezmordowana, tytanicznie pracowita dawała przykład, jak być politykiem skutecznym.
Zmarła 22 października 2000.
Pochowana została na cmentarzu komunalnym na Witominie.