Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Kluby Seniora zapraszają

Miejski Klub Seniora Witomino (ul. Widna 8) zaprasza na spotkania w październiku:
– poniedziałki i czwartki w godz. 12.15-15.00 – darmowe szkolenia komputerowe,
– wtorki w godz. 12.00-13.00 – piosenka biesiadna,
– w godz. 13.00-15.00 – Akade­mia Obywatelska.
– w środy w godz. 10.00-12.00 – współpraca międzypokoleniowa dzieci z seniorami,
– w czwartki w godz. 16.00-19.00 – zabawa taneczna.
Trwają zapisy na zajęcia spor­towe: gimnastyka, tai-chi, taniec nowoczesny.
Informacje tel. 58 621 13 45.
***
Rada Dzielnicy Orłowo i Miejski Klub Seniora Orłowo zapraszają na bezpłatne warsztaty pierw­szej pomocy pod hasłem: Nie bądź bierny – ratuj życie!
Najważniejszym elementem warsztatów będzie przeszkolenie z zakresu podjęcia akcji reanima­cyjnej połączone z ćwiczeniami na fantomach wraz z pozyskaniem umiejętności skutecznego wzywania służb ratunkowych.
Zajęcia odbędą się w czwartek 25.10 od godz. 11.30 w Miejskim Klubie Seniora Orłowo przy ulicy Orłowskiej 66 (tel. 58 624 82 66).