Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Konkurs filmowy

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” zaprasza uczniów szkół do udziału w konkursie filmowym promującym pro­filaktykę raka jądra.
Należy nakręcić spot filmowy (do 40 sek.) promujący działania profilaktyczne.
Filmy można zgłaszać do 31 paździer­nika.
Regulamin wraz z kartą uczestnika znaj­duje się na www.odwazni.com.
Więcej informacji: 58 661 94 56, funda­cja@mostnadziei.pl, FB /OdwazniWygry­waja.