1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Prelekcje i wykłady

Towarzystwo Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV 51) zaprasza 25 paździer­nika 2018 r. o godz. 17.00 na prelekcję „Pokolenie budowniczych II Rzeczypo­spolitej. Tadeusz Apolinary Wenda”.
Prelekcję poprowadzi Dagmara Pła­za-Opacka. Gościem specjalnym będzie Hanna Wenda-Uszyńska - wnuczka inż. Tadeusza Wendy, budowniczego portu gdyńskiego.
Wstęp wolny.
***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń­ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po­morskiego zapraszają 24 paź­dziernika o godzinie 17.30 na promocję i spo­tkanie autorskie z prof. Marcinem Plińskim, autorem książek „Odpusty w Swarzewie” i „Koronacja. Metadialog z ks. radcą Wojcie­chem Pronobisem, proboszczem swarzew­skim”.
Spotkanie odbędzie się w środę w siedzibie KFK przy al. Marsz. Piłsudskiego 18.