1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Prezydent Liderem Transportu Publicznego 2018

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z tytułem Lidera Transportu Publicznego 2018. Przyznawany jest on najbardziej wyróżniającym się osobowościom, których działania doprowadziły do znaczącej poprawy komunikacji publicznej, zwłaszcza w wymiarze warunków pracy oraz jakości usług i promocji transportu publicznego.
Tytuł przyznany został przez Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego, który docenił wieloletnie działania władz Gdyni w zakresie komunikacji miejskiej i innowacji w transporcie, szczególnie wyróżniając te podejmowane na rzecz rozwoju elektromobilności.
Gdynia od lat stawia na elektromobilność w publicznym transporcie zbiorowym. Konsekwentnie rozwija transport trolejbusowy, wsparty uczestnictwem w licznych, międzynarodowych projektach badawczych (Trolley, Civitas Dyn@mo, Eliptic). 20% wozokilometrów w Gdyni (obsługą objęty jest również Sopot) realizowanych jest przez trolejbusy. Co więcej od 2015 roku dzięki wykorzystaniu nowoczesnego taboru na wybranych liniach trolejbusy wyposażone w baterie trakcyjne wyjeżdżają poza sieć.
Elektromobilność w Gdyni to nie tylko trolejbusy. W 2019 roku w mieście ma pojawić się łącznie 6 nowych autobusów z napędem elektrycznym zakupionych w ramach programu Gepard.
Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego to ogólnopolska organizacja zrzeszająca m.in. przewoźników i organizatorów komunikacji miejskiej. Związek podejmuje działania na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży komunikacyjnej.

ikona