1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

„Romeo i Julia” – spektakle poranne dla szkół

„Romeo i Julia” to opowieść o miło­ści najsłynniejszych kochanków świata, którą choć raz w życiu trzeba usłyszeć, najlepiej ze sceny. W październiku, z my­ślą o młodzieży szkolnej, której nieobce są dylematy szekspirowskich bohaterów, Teatr Miejski (ul. Bema 26) zorganizował spektakle poranne.
Poranne spektakle „Romeo i Julia” w reż. Krzysztofa Babickiego odbędą się: 25 października o godz. 9.30 i 13.00, 26 paź­dziernika o godz. 11.00 i 30 października o godz. 11.00.
Na kolejne spektakle „Romea i Julii” teatr zaprosi widzów dopiero wiosną.
Bilety do nabycia w kasie teatru.
Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

ikona