Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Rusza VIII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo- Informatyczny „Myszka Z”

Szkoła Podstawowa nr 40 zaprasza uczniów klas VI gdyńskich szkół podsta­wowych wraz z opiekunami do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo – Informatycznym „Myszka Z”.
Temat przewodni ósmej edycji brzmi: „Eko- Myszka Z poznaje naszą planetę”.
Regulamin konkursu oraz zgłoszenia na stronie internetowej szkoły: www.sp40gdynia.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 paździer­nika 2018 r.

ikona