1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

„Sami sobie”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Gen. Maczka 1) zaprasza 30 paździer­nika o godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wsparcia „Sami sobie”, które poprowadzi specjalista w dziedzinie opieki medycznej i środowiskowej mgr Wiesława Szychta.
Gościem specjalnym spotkania będzie lekarz geriatra dr Dagmara Wiewiórkow­ska-Garczewska.

ikona