1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Szczepienia dla dorosłych

22 października ruszy nowy program dla seniorów – osoby powyżej 65. roku życia cierpiące z powodu chorób układu odde­chowego będą mogły zaszczepić się przeciw pneumokokom.
Ze szczepień mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie Gdyni, które cierpią z powodu cho­rób układu oddechowego. Bezpłatne szczepienia odbywać będą się w dwóch przychodniach Clinica Medica:
1) Przychodnia Sokółka, ul. Sta­niszewskiego 1, tel. 58 714 11 60,
2) Przychodnia i Szpital Mireckie­go – ul. Mireckiego 11, tel. 58 661 50 55.
Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom możliwe są dzięki temu, że 5 października miasto reprezentowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia podpi­sało umowę z Clinica Medica Sp. z o.o. na realizację zadania „Regio­nalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”, finan­sując program w kwocie 123 093 zł. Drugą połowę pokrył Samorząd Województwa Pomorskiego.