Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Ważna informacja dla odwiedzających cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że w dniach 31.10-2.11 w związku z organizacją Dnia Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na gdyńskie cmentarze komunalne (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).
Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmenta­rze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 30.10 i po 2.11, w tych sa­mych godzinach.
Zezwolenia na roboty budowlane na gdyńskich cmentarzach komunalnych będą wydawane do 26.10.
Biura ZCK przy ul. Witomińskiej i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie w dniach 31.10 i 2.11 będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-17.00.
Na stronie www.zck.pl znaj­duje się skrót do aplikacji grobonet, umożli­wiającej szukanie grobów osób pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych.