Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Wybierz Młodzieżową Radę Miasta

Tuż po „dużych” wyborach czas na „małe” wybory. 24 października pod gło­sowanie poddane zostaną kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi, wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach.
Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni po­wołana została uchwałą we wrześniu 2011 r. Co dwa lata uczniowie gdyńskich szkół wybierają swoich reprezentantów formując reprezentację gdyńskiej młodzieży.
Rada Młodzieżowa ma na celu uwrażli­wianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu teryto­rialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni mają możliwość inicjowa­nia i realizowania różnorodnych projektów dla młodzieży.