Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Wystawy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę stałą „Gdynia – dzieło otwarte”. Wystawa otwarta do 31 grudnia 2024 r.
– na wernisaż wystawy „Przemoc i Pa­mięć”, który odbędzie się 19 października o godz. 18.00.
Zrealizowany projekt jest refleksją nad wykorzystaniem metod antropologii i etno­grafii, oraz historii sztuki przez narodowy socjalizm, ukazuje uwikłanie nauki w tota­litaryzm, a także dwuznaczny status neu­tralnych i niewinnych na pierwszy rzut oka krajoznawczych i etnograficznych fotografii.
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.
***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za­prasza do zwiedzania wystawy stałej, która przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali w różnych czasach, z różnorodnych powo­dów, do rozmaitych miejsc na świecie.
Szczegóły na www.polska1.pl.
***
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza na:
– wystawę „Zbrojownia Muzeum Mary­narki Wojennej”,
– wystawę „W świecie dawnych żaglow­ców”,
– Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbro­jenia Morskiego (w poniedziałki bezpłatnie).
Zwiedzanie od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Zwiedzanie ORP „Błyskawica” w godz. 10.00-13.00 i 14.00-18.00 od wtorku do niedzieli.
Szczegóły www.muzeummw.pl
***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza na wystawę ma­larstwa „Nieformalnej grupy artystycznej Riwiera i przyjaciele”. Wstęp wolny.
Wystawę można oglądać do 24 paździer­nika od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 oraz na życzenie.
***
Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” (ul. Karuska 20B) zaprasza miłośników sztuki i wszystkich zainteresowanych na wystawę „Rezonans potrzeby serca”.
Autorem prac jest Roman Czemplik, chyloński rysownik.
Wystawę prac malowanych akwarelami można oglądać do 31 października.
***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń­ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po­morskiego, zapraszają na Wystawę - Ka­szubski Etnodesign - Małgorzaty Bądkow­skiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawę można obejrzeć do końca paź­dziernika w godzinach pracy KFK.
***
Miejska Informacja Turystyczna (ul. 10 Lutego 24) zaprasza na wystawę fotografii „Gdyńskie Centrum Filmowe – dobre kino przez cały rok”! Wystawa prezentuje działalność Gdyń­skiego Centrum Filmowego.
Wystawę można oglądać do 31 paź­dziernika. Wstęp wolny.
***
Akwarium Galeria Sztuki (CH Batory, ul. 10 Lutego11, II piętro) zaprasza na wystawę pt. „Marynistyka w surrealistycz­nych obrazach Adama Swobody”.
Wystawa będzie czynna do 25 paździer­nika w godz.10.00-20.00.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych zaprasza 19 października o godz. 12.30 na otwarcie wystawy po­konkursowej oraz wręczenie nagród laureatom IV Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych pt. „Niepod­ległość 1918-2018” oraz „Dialog”.
Wystawę będzie można oglądać do 31.10 w godz. 10.00-15.00 od po­niedziałku do piątku oraz w godz. 11.00-16.00 w soboty i niedziele.
***
Koło Plastyków im. W. Szczeblińskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni, ul. Władysława IV 51, zaprasza w piątek, 26 października, o godz. 18.00 na otwarcie wystawy malarstwa Anity Dome­rackiej pt. „Pejzaże duszy”.
Wystawa będzie czynna do 16 listopada w poniedziałki w godz. 11.00-13.00, wtorki w godz. 12.00-14.30, środy w godz. 11.00-13.00, czwartki w godz. 15.00-17.00 i piątki w godz. 11.00- 13.00.
***
Gdyńskie Centrum Organizacji Poza­rządowych zaprasza na wystawę prac pt. „Słońcem Malowane”.
Swoje prace wystawia grupa seniorów pod kierunkiem Lidii Biełous.
Wystawę można oglądać od poniedział­ku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzą­dowych/ul. 3 Maja 27/31 od 19 października do 15 listopada.
***
Gdyńskie Centrum Kultury (ul. Jana z Kolna 25) zaprasza na wystawę „Więcej niż musical. Scenografie Damiana Styrny”.
Damian Styrna jest absolwentem Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Grafik, ilustrator, autor scenografii i animacji spektakli, koncertów i realizacji telewizyjnych. Wystawa potrwa do 18 listopada. Wstęp wolny.
***
„Ilustracje do książek, które może powstaną” – wystawa Emila Kiełczyńskiego. Wystawa prac młodego artysty, ucznia klasy III c Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w Bibliotece z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98).
Wystawę można oglądać do 10 listopada.
***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) zaprasza na wystawę zdjęć „Wspomnienia z wakacji” Klubu Miłośników Fotografii przy Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku.
Projekt jest współfinansowany przez miasto.