1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Gdynia wspiera rodzinne przedsiębiorstwa

Gdynia została partnerem projektu mającego na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych. Ma to poprawić efektywność działań na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów.
Projekt pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” ruszy w Gdyni w listopadzie. Lokalny animator odpowiedzialny za realizację założeń projektowych zasiądzie w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Projekt będzie działał w obszarach najbardziej krytycznych dla rozwoju firm rodzinnych, do których należą m.in. poprawa efektywności prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego, przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie, wsparcie trwałości i konkurencyjności firm rodzinnych z uwzględnieniem specyfiki ich działania, upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego, wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych, a także wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.
Jednym z głównych zadań Lokalnego Centrum Kompetencji będzie doprowadzenie do powołania „rady rozwoju firm rodzinnych”, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych oraz przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zaproszeni zostaną lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej: Urząd Skarbowy, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS, a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.
Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.
Projekt jest realizowany przez 24 miesiące od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 wspólnie przez pięciu partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.