1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Jesienna zbiórka liści

Liście z ciągów komunikacyjnych
Do 15 grudniu potrwa zbiórka liści na ciągach komunikacyjnych miasta Gdyni. Ww. usługa obejmuje sprzątanie liści ze 139 wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i przyległych do nich terenów gminnych (zamiatanie chodników i strefy przykrawężnikowej, grabienie trawników) oraz usuwanie worków z liśćmi i pryzm liści zebranych przez mieszkańców wyłącznie z chodników położonych na drogach publicznych.
Brązowe worki na liście mieszkańcy nabywają we własnym zakresie. Do worków mogą być wkładane wyłącznie liście, nie można w nich umieszczać innych odpadów, np. gałęzi i innych zdrewniałych części roślin, ziemi itp. W zakresie usługi zlecanej przez ZDiZ usuwane są tylko worki, które nie są oznakowane nazwą i/lub logo firm wywozowych.
Worki lub pryzmy liści zabierane są przez wykonawców ZDiZ. Sprawy dotyczące sprzątania liści z ciągów komunikacyjnych należy zgłaszać do Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni pod nw. numerami telefonów:
– 58 761 20 25, 58 761 20 71, 58 761 20 75 (Orłowo, Redłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Chwarzno-Wiczlino, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka),
– 58 761 20 83, 58 761 20 73, 58 761 20 81 (Wzgórze Św. Maksymiliana, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl).
Liście z nieruchomości zamieszkałych
Worki zawierające liście z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez firmy wywozowe w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych nadzorowanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni do końca listopada, wg ustalonego harmonogramu dostępnego na www.wyrzucam.to. Liście sprzątnięte z terenów posesji należy gromadzić w brązowych workach przeznaczonych na odpady zielone. W ww. workach można umieszczać wyłącznie niezdrewniałe części roślin (liście, skoszoną trawę). W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest każda ilość worków z odpadami zielonymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych. Muszą one być ustawiane przy posesjach lub punktach gromadzenia odpadów (pergolach śmietnikowych) od godz. 6.00 w dniu wywozu.
Szczegółowe informacje na temat odbioru worków z liśćmi z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni (tel. 58 772 35 01-07, e-mail: wyrzucamto@gdynia.pl) oraz na stronie internetowej www.wyrzucam.to.