1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Konkurs filmowy

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” zaprasza uczniów szkół do udziału w konkursie filmowym promującym pro­filaktykę raka jądra.
Należy nakręcić spot filmowy (do 40 sek.) promujący działania profilaktyczne.
Filmy można zgłaszać do 31 paździer­nika.
Regulamin wraz z kartą uczestnika znaj­duje się na www.odwazni.com.
Więcej informacji: 58 661 94 56, funda­cja@mostnadziei.pl, FB/OdwazniWygry­waja.