1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

„Mieszkanie Plus”

26 października o godz. 8.00 rozpocznie się nabór wniosków do rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Wcześniej ponad 600 zainteresowanych inwestycją na gdyńskich Kaczych Bukach wypełniło ankiety, według których będą określane preferencje. W nowych budynkach będą czekać łącznie 172 mieszkania o różnych metrażach.

Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową www.mieszkanieplusgdynia.pl.

Aby ubiegać się o lokum, żaden z członków gospodarstwa domowego nie może posiadać lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego, nie posiada i nie posiadał w przeszłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz obecnie nie jest współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej, jeżeli po zniesieniu współwłasności przysługiwałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Do tego dochodzi szereg tzw. kryteriów pierwszeństwa:
– dziecko w gospodarstwie domowym – 2 punkty za każde dziecko,
– najemca ukończył 65 lat – 2 punkty,
– członek gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 3 punkty,
– członek gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 3 punkty,
– zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Gdynia bezpośrednio przed złożeniem wniosku – 10 punktów,
– rozliczanie się z podatku dochodowego w Gdyni – 10 punktów.
Najemcy w późniejszym czasie będą mogli także ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Kryteria przyznania dopłat do czynszu regulują przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
Osoby potrzebujące pomocy w złożeniu wniosku mogą liczyć na wsparcie w punktach informacyjnych:
– Urząd Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), sala obsługi miesz­kańców na parterze – codziennie od 8.00 do 16.00,
– Zarząd Budynków i Lokali Komunal­nych (ul. Warszawska 67a) na parterze – pon., wtorek, czwartek i piątek od 7.00 do 15.00, środa od 9.00 do 17.00; (ul. Abrahama 55, pokój nr 1), pon., wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, środa od 9.00 do 17.00.
Więcej na www.mieszkanieplusgdynia.pl.