1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Razem zmieniamy gdyński Budżet Obywatelski

Masz pomysł, jak powinien wyglądać gdyński Budżet Obywatelski 2019? 6  istopada w godz. 17.30-20.30 przyjdź na spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się, jak mogłaby wyglądać jego przyszłoroczna edycja. Porozmawiamy m.in. o nowym elemencie BO, czyli projektach ogólnomiejskich. Spotkanie odbędzie się w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (Redłowo, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej, budynek IVA).
Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Gdyni decydują o przeznaczeniu części środków z miejskiego budżetu. Jego zasady co roku ulegają pewnym zmianom, w oparciu o potrzeby i sugestie zgłaszane przez mieszkańców przy okazji każdej z edycji. Informacji na ten temat dostarcza ewaluacja BO, prowadzona przez Laboratorium Innowacji Społecznych i co roku podsumowywana w specjalnym raporcie (ten najświeższy zostanie przygotowany do końca października). Między innymi dlatego w tegorocznej edycji BO rozszerzono katalog projektów, które można było składać w dzielnicach oraz zmieniono dane weryfikacyjne podczas głosowania.
– Zmiany te zostały wprowadzone, gdyż pomysły wnioskodawców wykraczały poza dostępny dotąd katalog projektów BO. Mieszkańcy uznali także, że potrzebne jest uszczelnienie samej procedury głosowania. W tym roku również chcemy porozmawiać o tym, jakie kolejne zmiany są potrzebne i co można zrobić, by kolejna edycja BO jak najlepiej odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom gdynian – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Swoje opinie na temat dotychczasowych zasad BO i sugestie zmian można było do tej pory zgłosić w ankiecie ewaluacyjnej, a teraz wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w spotkaniu z udziałem pracowników Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, który koordynuje cały proces, oraz wiceprezydenta Michała Gucia. Na spotkaniu przedstawione zostaną najważniejsze wnioski z ewaluacji tegorocznego BO, zmiany w przepisach mające wpływ na jego kształt w kolejnym roku oraz propozycje zmian w procedurze wypracowane z udziałem Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie Miasta Gdyni.
Szczególna uwaga będzie poświęcona pomysłom mieszkańców na nowy element Budżetu Obywatelskiego od 2019 roku, czyli możliwość zgłaszania i wyboru projektów o zasięgu ogólnomiejskim.
Pod dyskusję poddane zostaną m.in. sposób zgłaszania i wymagania wobec tego typu projektów oraz proporcje środków pomiędzy BO w dzielnicach i w skali całego miasta.
Wszystkie pomysły i sugestie zostaną przeanalizowane i pomogą opracować ostateczną wersję regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2019.
Szczegółowe informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej http://bo.gdynia.pl.
Spotkanie jest otwarte, ale ze względów organizacyjnych wszyscy zainteresowani udziałem proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem www.badanialis.pl/nowybo lub telefonicznie pod nr. tel. 58 727 39 10.