1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Rocznica wysiedleń

Minęła kolejna smutna rocznica wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni. 16 października przy tablicy na Dworcu Głównym oraz pod pomnikiem Gdynian Wysiedlonych odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
Wśród uczestników byli członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, ale także posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, Marynarki Wojennej, harcerze i wszyscy, którym temat wysiedleń jest szczególnie bliski.
Uroczystość była również okazją do wręczenia medali Pro Patria – odznaczeń przyznawanych przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pamiątkowych dyplomów od Prezydenta Miasta Gdyni.