1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni (lokalizacja: Rondo Bitwy pod Oliwą 1) zaprasza do nowo otwartego Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla dorosłych.
Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją, na którą można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji oddziału dziennego.
Wymagane jest skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności) mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę.
Odział prowadzi terapię dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z wykluczeniem zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz upośledzenia umysłowego umiarkowanego, znacznego i głębokiego.
Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a niewymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym (szpitala).
Tel. do rejestracji: 531 565 525.