1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Erasmus+ w szkole przy ul. Nagietkowej

W okresie od grudnia 2017 r. do stycznia 2020 r., w ramach programu Erasmus+, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 bierze udział w projekcie THRIECE.
Projekt oparty jest na współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Irlandii, Portugalii i zakłada współpracę uczelni wyższych, szkół podstawowych i przedszkoli w celu wypracowania innowacyjnych (opartych na trzech koncepcjach kształcenia: holistycznym, relacyjnym, inkluzywnym) metod nauczania wczesnoszkolnego oraz przygotowanie i opublikowanie modułów szkoleniowych przeznaczonych dla studentów pedagogiki.
W dniach 12-14 listopada, w ramach projektu THRIECE, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie.
13 listopada przedstawiciele z partnerskich instytucji edukacyjnych mieli okazję zwiedzić ZSP nr 3, wziąć udział w warsztatach, obserwować lekcje poprowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie, dla jego uczestników, było źródłem inspiracji, ciekawych przemyśleń i nowych pomysłów do dalszej pracy nad projektem.