1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Gdyni za nami

19 listopada odbyła się I Sesja Rady Miasta Gdyni. Radni miasta oraz prezydent złożyli ślubowanie. Przewodniczącą Rady Miasta została Joanna Zielińska. Jej zastępcy to: Stanisław Borski, Marcin Wołek oraz Andrzej Bień.

I sesja RM
fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Joanna Zielińska
była jedyną kandydatką do funkcji przewodniczącej, za głosowało 20 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 2 były przeciwne.
Ślubowanie złożył prezydent Wojciech Szczurek. – To wielki honor i wielka odpowiedzialność być po raz szósty wybranym przez mieszkańców. Najważniejszym zobowiązaniem jest to, by ich dobro było wspólnym wektorem naszych działań – podkreślił.
Prezydent przedstawił też swoich zastępców: Katarzyna Gruszecka-Spychała – ds. gospodarki, Michał Guć – ds. innowacji, Bartosz Bartoszewicz – ds. jakości życia i Marek Łucyk – ds. rozwoju.
Prezydent podziękował za 20 lat współpracy oraz działań dla Gdyni i gdynian dotychczasowemu wiceprezydentowi – Markowi Stępie, który teraz będzie zasiadał w Radzie Miasta.
Radni miasta oraz prezydent złożyli ślubowanie.

W gdyńskiej Radzie Miasta zasiada 28 radnych. Samorządność ma 17 radnych, Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość po 5 radnych, a Wspólna Gdynia 1 radnego.
Lista radnych miasta Gdyni VIII kadencji:
Ireneusz Bekisz (KWW Koalicja Obywatelska),
Marcin Bełbot (Prawo i Sprawiedliwość),
Danuta Białooka-Kostenecka (Prawo i Sprawiedliwość),
Andrzej Bień (Samorządność),
Stanisław Borski (Samorządność),
Paweł Brutel (Samorządność),
Krzysztof Chachulski (KWW Koalicja Obywatelska),
Marika Domozych (Samorządność),
Marek Dudziński (Prawo i Sprawiedliwość),
Lechosław Dzierżak (Samorządność),
Sebastian Jędrzejewski (Samorządność),
Jarosław Kłodziński (Samorządność),
Ewa Krym (Samorządność),
Bogdan Krzyżankowski (KWW Koalicja Obywatelska),
Anna Myszka (Samorządność),
Dorota Płotka (Prawo i Sprawiedliwość),
Marek Stępa (Samorządność),
Paweł Stolarczyk (Prawo i Sprawiedliwość),
Tadeusz Szemiot (KWW Koalicja Obywatelska),
Mariola Śrubarczyk-Cichowska (KWW Koalicja Obywatelska),
Ireneusz Trojanowicz (Wspólna Gdynia),
Jakub Ubych (Samorządność),
Maja Wagner (Samorządność),
Marcin Wołek (Samorządność),
Joanna Zielińska (Samorządność).
Rezygnację z mandatu radnego złożyli: Bartosz Bartoszewicz, Michał Guć i Marek Łucyk. Skład Rady Miasta uzupełnią osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę głosów wyborców w poszczególnych okręgach: Grzegorz Taraszkiewicz, Beata SzadziulElżbieta Sierżęga.