1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Podziękowanie

Dyrekcja i cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni składa serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Nemcowi właścicielowi orłowskiej cukierni „Rogalik” za ufundowanie ciasta na zorganizowane 28 października spotkanie z podróżnikami – Tamarą i Jerzym Tokajami.