1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Rusza „Biała Wstążka”

Gdynia od lat aktywnie włącza się w ogólnoświatową kampanię symbolizującą sprzeciw wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet. Przypinanie mieszkańcom białych wstążek, kolportaż ulotek i plakatów, prelekcje i warsztaty psychologiczne w gdyńskich szkołach oraz mecz piłki nożnej to tylko niektóre z wydarzeń, jakie odbędą się w ramach tegorocznej edycji kampanii „Biała Wstążka”.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać działania na rzecz jej przeciwdziałania.
Gdynia od lat aktywnie angażuje się w akcję. – Kampania „Biała Wstążka” od początku spełniała przede wszystkim dwa cele – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Po pierwsze jest okazją do dyskusji o problemie społecznym, jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększania wrażliwości społecznej w tej dziedzinie. Po drugie informuje kobiety doświadczające przemocy, gdzie mogą szukać pomocy i otrzymać wsparcie. Jeśli pod jej wpływem chociaż jednej kobiecie uda się wyrwać z zaklętego kręgu przemocy, warto nadal ją organizować.
Tegoroczna kampania wystartuje 25 listopada i potrwa do 10 grudnia. W tym czasie w naszym mieście odbywać się będzie wiele wydarzeń z udziałem m.in.: Rugby Club Arka Gdynia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, RKS Gdynia, Grupy Artystycznej „Ramzes I”, Klubu 3. Flotylli Okrętów, gdyńskich szkół oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i CH RIVIERA.

25 listopada zawodnicy RC Arka Gdynia będą przypinać mieszkańcom białe wstążeczki i rozdawać materiały informacyjne w Centrum Handlowym RIVIERA. Dzień później odbędzie się apel inauguracyjny w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a wolontariusze z białymi wstążkami pojawią się w Urzędzie Miasta.
Od 27 listopada zaplanowano szereg wydarzeń, m.in. prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet”, warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy”, mecz piłki nożnej pomiędzy Ambasadorami kampanii „Biała wstążka” w Gdyni a resztą świata oraz lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia.
Finałem kampanii będzie miejska konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wówczas zostanie m.in. upowszechniona trzecia edycja raportu zwierającego pogłębioną analizę procedur Niebieskie Karty w Gdyni z lat 2011-2017 r. Podczas konferencji zostaną również po raz kolejny wręczone statuetki „Ambasadora Kampanii Biała wstążka w Gdyni” za rok 2018 dla mężczyzn, którzy w życiu zawodowym bądź prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Program wydarzeń:
– 25.11 w godz. 12.00-14.00 – zawodnicy rugby RC ARKA Gdynia przypinać będą mężczyznom białe wstążeczki i rozdawać materiały informacyjne w Centrum Handlowym RIVIERA,
– 26.11 – wolontariusze przypinać będą białe wstążeczki mężczyznom m.in. w Urzędzie Miasta oraz obędzie się apel inauguracyjny w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ZSChiE),
– 27.11-7.12 – prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet” prowadzone przez uczniów ZSChiE w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych oraz nadzwyczajne spotkania zespołów pracowniczych,
– 27.11-7.12 – warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy” prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w wybranych szkołach podstawowych,
– 27.11-7.12 – lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia w wybranych szkołach,
– 2.12 o godz. 18.00 – mecz piłki nożnej o Puchar Białej Wstążki; Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9,
– 10.12 w godz. 9.00-13.00 – konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, w Klubie 3. Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

Miejsca, w których w Gdyni ofiary przemocy w rodzinie mogą znaleźć pomoc:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Bp. Dominika 25): całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: oik@zps.net.pl.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (ul. Bp. Dominika 25): całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: sow@zps.net.pl.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, tel. 58 782 01 20), pon.-pt. w godz. 8.00-15.30.
Strona www.mopsgdynia.pl.
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej: nr 1 (ul. Batalionów Chłopskich 1, tel. 58 622 09 47), nr 2 (ul. Sikorskiego 2a, tel. 58 625 17 49), nr 3 (ul. Działowskiego 9, tel. 58 663 20 20), nr 4 (ul. Abrahama 59, tel. 58 620 24 00).
Komenda Miejska Policji (ul. Portowa 15): tel. interwencyjny 997; tel. oficera dyżurnego 58 662 12 22.
Komisariaty Policji: Śródmieście (ul. Waszyngtona 11, tel. 58 662 11 55), Redłowo (ul. Korczaka 1a, tel. 58 662 12 55), Chylonia (ul. Owsiana 5, tel. 58 662 13 55), Karwiny (ul. Zapolskiej 1, tel. 58 662 14 55), Oksywie (ul. Zielona 17B, tel. 58 662 15 55), Witomino (ul. Chwarznieńska 4, tel. 58 662 16 55).
Straż Miejska (ul. Zakręt do Oksywia 10): tel. interwencyjny 986, 58 660 22 03, dla osób niesłyszących do wysłania sms 0 601 997 112.
Biuro Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel./fax 58 661 31 51 (pon., wt., śr.: 12.00-20.00; czw.-pt. 8.00-13.00).

Głównymi organizatorami wydarzeń odbywających się w ramach kampanii „Biała Wstążka” są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.

Wydarzenie jest objęte patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.