1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Tak rewitalizacja zmienia osiedle na Chyloni

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Zamenhofa to znak, że na rewitalizowanym osiedlu Opata Hackiego – Zamenhofa rozpoczęła się realizacja kolejnych z zaplanowanych prac.
Drugi etap rewitalizacji osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego. Rozpoczął się w sierpniu od budowy sieci kanalizacji deszczowej między budynkami mieszkalnymi wzdłuż ul. Opata Hackiego. Na osiedlu powstanie 3140 mb deszczówki, która uzupełni zbudowaną dotąd sieć okalającą tę część Chyloni. Inwestycja pozwoli ostatecznie uregulować gospodarkę wodami opadowymi.
Stopniowo, równolegle do układania sieci podziemnych, budowane są poszczególne fragmenty dojazdów do bloków oraz oświetlenie. Zwieńczeniem inwestycji będzie zagospodarowanie wspólnych przestrzeni osiedlowych, zachęcających do spotkań, relaksu i wypoczynku na otwartym powietrzu.
Firma Budowlano-Drogowa MTM SA przeniosła swoje zaplecze budowy w sąsiedztwo budynku powstającego centrum sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33. Trwają prace na łączniku między ulicami Zamenhofa i Morską, wzdłuż bloku Zamenhofa 12. Ulica Zamenhofa jest całkowicie zamknięta od wysokość wjazdu do przedszkola; do odwołania nie będzie dojazdu do budynków Zamenhofa 12 i Zamenhofa 14.
Między blokami Opata Hackiego 23 i 25 usuwany jest stary rurociąg. Po usunięciu całości w tym miejscu położony zostanie ostatni odcinek nowej kanalizacji deszczowej.
Na osiedlu ZOH wykonano również część utwardzeń pod nowe wiaty śmietnikowe. Stawiane będą w momencie zakończenia prac budowlanych.
Dobiegają też końca prace remontowe w budynku przy ulicy Opata Hackiego 33, w którym powstaje centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33. Będzie to już czwarte, po Przystani Lipowa 15, Przystani Chylońska 237 i Przystani Śmidowicza 49, takie miejsce w Gdyni. Mieszkańcom tej części Chyloni zaproponuje przestrzeń do realizacji pasji, organizacji wolnego czasu i sąsiedzkiej integracji. Na parter budynku powróci też biblioteka z ciekawą ofertą dla czytelników w każdym wieku.
Obecny etap rewitalizacji osiedla ZOH powinien zakończyć się w sierpniu przyszłego roku.
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani szczegółami prac rewitalizacyjnych na osiedlu ZOH mogą odwiedzać punkt konsultacyjny działający w każdy czwartek w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Aktywnego Mieszkańca (ul. Opata Hackiego 17A). Dyżury pełni Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych, która udziela bieżących informacji oraz przyjmuje uwagi, wskazówki i opinie dotyczące przyszłego kształtu rewitalizowanego osiedla ZOH.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Chylonia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.