1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Jak połączyć Karwiny i Mały Kack?

Wiadukt drogowy czy kładka pieszo-rowerowa? Sposób połączenia ulic Strzelców i Buraczanej będzie tematem konsultacji społecznych na Karwinach i w Małym Kacku. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie podczas wysłuchania publicznego 11 grudnia, a także za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych – w wersji papierowej i elektronicznej.
Celem procesu jest analiza argumentów związana z ewentualną realizacją konsultowanych wariantów połączenia. To m.in. na ich podstawie prezydent Gdyni podejmie decyzję ws. ostatecznego kształtu inwestycji.
Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Prezydent Gdyni podjął z potrzeby znalezienia takiego rozwiązania dla połączenia ulic Strzelców i Buraczanej, które będzie odpowiadać potrzebom różnych grup.
– Połączenie ulicy Strzelców i Buraczanej ma ułatwić poruszanie się w tych dwóch dzielnicach i wiemy, że mieszkańcy ogólnie są zgodni co do tej potrzeby. Ostatnie miesiące ujawniły jednak podzielone zdania co do samej kategorii inwestycji. Konsultacje społeczne mają pomóc prezydentowi zapoznać się z argumentami różnych stron. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Pierwszy etap konsultacji stanowić będzie wysłuchanie publiczne, w którym udział weźmie prezydent Gdyni. Zaplanowano je na wtorek, 11 grudnia o godz. 18.00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Staffa 10). W trakcie kilkugodzinnego spotkania losowo wybrana grupa spośród zgłoszonych mieszkańców, będzie miała po kilka minut na przedstawienie merytorycznego stanowiska dotyczącego konsultowanych wariantów inwestycji. W trakcie wysłuchania nie przewiduje się zadawania pytań ani dyskusji nad prezentowanymi stanowiskami.
Wysłuchanie publiczne pozwala nam poznać różne argumenty „za” i „przeciw” każdego z rozwiązań oraz określić orientacyjnie, czy pewne typy opinii lub obaw dotyczą bardziej określonych grup mieszańców. Otwiera to też możliwość poinformowania mieszkańców o szczegółach i potencjalnych konsekwencjach obu proponowanych rozwiązań. – mówi Ewa Stokłuska z działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej konsultacje.
Chęć wystąpienia na wysłuchaniu publicznym może do 5 grudnia zgłosić każdy mieszkaniec za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem www.badanialis.pl/wysluchanie lub telefonicznie pod numerem 58 727 39 08. Spośród wszystkich chętnych wylosowanych zostanie 15 osób. Ich wystąpienia muszą zmieścić się w czasie 5 minut, a ich kolejność określona zostanie w drodze losowania. Kilka miejsc na prezentację zostanie zarezerwowane dla osób, które zgłoszą taką chęć bezpośrednio na miejscu wysłuchania.
Z regulaminem wysłuchania publicznego można zapoznać się na stronie lis.gdynia.pl
Podczas wysłuchania prezentacje mieszkańców poprzedzi merytoryczne wprowadzenie do tematu przygotowane przez przedstawicieli miasta.
Od 7 do 20 stycznia 2019 będzie można wyrazić swoją opinię w sprawie połączeniami między dzielnicami za pośrednictwem formularza konsultacyjnego – przez internet lub w wersji papierowej. Wydrukowane formularze będzie można pobrać i złożyć w siedzibach Rad Dzielnicy Karwiny i Mały Kack, w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
Decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania inwestycyjnego zostanie opublikowana w drugiej połowie lutego.
Bieżące informacje o procesie i wszystkie materiały mu towarzyszące znajdują się pod adresem www.lis.gdynia.pl/karwiny-malykack.

ikona