1345 (1045) 2018-11-30 - 2018-12-06

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej 18 (ul. Krasickiego 28)
zatrudni dozorcę w wymiarze 1 etatu. CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie do 12.12.2018 r. w godz. 8.00-15.00, tel: 58 620 69 43 lub mailowo na adres sekretariat@sp18.edu.gdynia.pl. Szczegóły oferty na stronie BIP Miasta Gdyni w sekcji „praca w jednostkach”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 stycznia 2019 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5 485 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2; ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2, ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2; ul. Modlińskiej 23 o pow. 1 042 m2; ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2 i ul. Aresa o pow. 14 280 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 22.11.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl,
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 18/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 roku, nieruchomości: o powierzchni 36m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 59-63, oznaczonej jako część działki nr 2572 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 30 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 65-67, oznaczonej jako część działki nr 2572 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 35 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 69-85, oznaczonej jako część działek nr 2332 i 2348 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4 oraz KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 35 m², położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 18-34, oznaczonej jako część działek nr 2332 i 2348 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4 oraz KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 42 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 69-85 i Wejherowskiej 36-42, oznaczonej jako część działek nr 2332 i 2333 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4; o powierzchni 25m², położonej w Gdyni przy ul. Ramułta 49-53, oznaczonej jako część działek nr 264/1 i 264/2 obręb 0018 Leszczynki, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 30 m², położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa, oznaczonej jako część działki nr 1724 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8; o powierzchni 30 m², położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa, oznaczonej jako część działki nr 1724 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na osłony do gromadzenia odpadów stałych.
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 17/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 listopada 2018 roku, nieruchomości o pow. 150 m2, położonej przy ul. Lnianej, oznaczonej jako część działki nr 1966 obręb 0012 Cisowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni tj. od 21.11.2018 r. do 11.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku: pomoc kuchenna na pełen etat. Rozpoczęcie pracy od stycznia 2019 r.
CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp48.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 507 203 102.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni pracownika obsługi – Strażnika Ruchu Drogowego w pełnym wymiarze godzin na czas określony.
CV i podanie o zatrudnienie należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni dwóch nauczycieli do przedszkola nr 53 w pełnym wymiarze godzin na czas określony. CV oraz oświadczenie o niekaralności należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na aktywizację społeczną osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni – część działki nr 2650 o powierzchni 0,0030 ha, obręb nr 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 30.11.2018 r. do dnia 21.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 29/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0525ha. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: cele rolnicze-uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 30.11.2018 r. do 20.12.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31
poszukuje nauczyciela matematyki wymiar 1/2 etatu i nauczyciela języka polskiego wymiar 1/2 etatu od zaraz.
CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres: sp31@sp31gdynia.pl.
***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu: aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema 26, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do użyczenia Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Wymieniona nieruchomość łącznego obszaru 1758 m2 oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0026 Śródmieście nr 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, i 2495 i objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00004187/0.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 21/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.11.2018 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 21.11.2018 r. do 12.12.2018 r.


  • ikonaOpublikowano: 29.11.2018 09:31
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.11.2018 09:56
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona